1.2.2013 - Opravy v textu o PROSINCOVÉM VÝBORU

1.2.2013 - Opravy v textu o PROSINCOVÉM VÝBORU

V aktualitě o prosincovém výboru jsme mylně uvedli tuto informaci:
PLATBA ZA FACR NESCHVALENA - tento bod nebyl v oficialním hlasování, tudíž nemohl být schválen/neschválen. Názory na vyjádření nepodpory ze strany vedení proběhly pouze v "nevolební" diskuzi. Tímto se omlouváme že jsem jeho neschválení zařadili do oficiálních voleních bodů, vše bylo pouze v neoficiální verzi.

Dále jsme dle požadavku vedení vymazali jména volitelů a jejich názor, tedy to jak rozhodli o daných bodech.
Dále jsme opravili původní zprávu na nyní požadovanou vyhovující formu.

Do informační zprávy vkládáme tedy více požadované anonymity, kdo chce vědět detaily ví kde se na ně ptát.

Všechny tyto informace byli dle požadavků upraveny na webu tj. ve zprávě 30-31.1.2013.

(text DM)